Slik skaper vi jobber

Strømmestiftelsen skaper nye jobbmuligheter for sårbare mennesker gjennom å tilby yrkesopplæring, fremme entreprenørskap og ved å jobbe for bedre arbeidsforhold og arbeidsrettigheter.

IMG_0961

Praktisk yrkesutdanning

Ny kunnskap og kompetanse gir nye muligheter. I tillegg til å få flere barn og unge til å begynne på og fullføre skolen, tilbyr vi relevant yrkesopplæring basert på lokale behov og tilrettelegger for entreprenørskap for unge og voksne.

2017_UGANDA_SCHOOL_TOUR_027

Spare- og lånegrupper

Vi gir mennesker mulighet til å ta opp små lån gjennom egne spare- og lånegrupper. Her får de også ny kunnskap og nye verktøy til å skape seg et levebrød. I gruppene opplever de tilhørighet og samhold og utveksler erfaringer og ideer.

1burkina-12k-2o-nar-soppel-blir-til-arbplasser.

Grønnere jobber

Globale miljøutfordringer er en stor trussel for kampen mot fattigdom. I samarbeid med andre aktører har vi fokus på å skape bærekraftige jobber gjennom forbedret avfallshåndtering, fornybar energi og robuste jordbruksmetoder.

mal-8-rgb

Retten til anstendig arbeid

Vi jobber etter FNs bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid for alle. Her jobber vi særlig med å sikre at bedrifter og myndigheter tar ansvar og oppfyller arbeidstakernes rettigheter.

2019 Tanzania Project trip Tangen High School

Ungdom trenger inntekt

I mange utviklingsland er over halvparten av befolkningen under 25 år. Utdanning, yrkesopplæring og jobbmuligheter er avgjørende for at en ny generasjon kommer seg ut av fattigdom.