Ledige stillinger

Vi har for øyeblikket ingen ledige stillinger.

Strømmestiftelsen er en internasjonal bistandsorganisasjon med virksomhet i Øst- og Vest-Afrika og Asia. Vår visjon er en verden uten fattigdom, og vårt arbeid er bygget på et kristent verdigrunnlag. Sammen med lokale partnerorganisasjoner driver vi langsiktig utviklingsarbeid med anerkjente konsepter innen utdanning, jobbskaping og rettighetsarbeid. Dette gir flere hundre tusen mennesker muligheten til å klatre ut av fattigdom, hvert år.

Strømmestiftelsen er en desentralisert organisasjon, og vi legger stor vekt på lokal forankring gjennom våre region- og landkontor. Du vil møte 157 engasjerte kollegaer, hvor 32 arbeider på hovedkontoret i Kristiansand og 125 er lokalt ansatte på våre ni kontor i land i det globale Sør.