Slik er vi organisert

Strømmestiftelsen er en desentralisert organisasjon. Vi legger stor vekt på lokal forankring gjennom våre region- og landkontorer med kun lokalt ansatte.

2kristine-s.-sodal (799x802)
Generalsekretær i Strømmestiftelsen, Kristine Storesletten Sødal

Strømmestiftelsen har sitt hovedkontor i Kristiansand med rundt 35 ansatte. Totalt består stiftelsen av over 150 ansatte globalt.

Våre verdier er:

  • Verdighet
  • Rettferdighet
  • Solidaritet

Generalsekretær leder stiftelsens daglige virksomhet og er øverste leder for de ansatte. 

Styret er Strømmestiftelsens øverste organ og har ansvar for forsvarlig forvaltning av stiftelsen. Styret består av syv medlemmer og tre varamedlemmer.

Rådet består av minst 15 medlemmer og skal påse at stiftelsens virksomhet drives i samsvar med lover og vedtekter. Rådet skal særlig føre tilsyn med Styrets disposisjoner.

Se vårt organisasjonskart 

2012 UGANDA M2S EK-054

Lokalt ansatte

Vi har regionkontor med kun lokalt ansatte i Uganda, Mali og Sri Lanka. Regionkontorene styrer vårt arbeid i Vest-Afrika, Øst-Afrika og Asia. I tillegg har vi seks landkontor.

1D9A4191

Lokale partnere

Våre programmer gjennomføres i samarbeid med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og internasjonale aktører basert i områdene hvor vi jobber.