Uganda ligger i Øst-Afrika, og er et av landene i verden med høyest befolkningsvekst. Uganda er rikt på naturressurser, men har lidd under dårlige ledere og interne uroligheter. Landet sliter med høy fattigdom og ulikhet.

Landfakta

Kampala
Hovedstad

43 252 966
Innbyggertall

42%
Lever i ekstrem fattigdom

23,5%
Over 15 år kan ikke lese eller skrive

159 av 189
Indeks for menneskelig utvikling

Vårt arbeid

1982
Begynte vi å jobbe her

57%
Kvinner og jenter

58%
Under 18 år

5 Lokale partnere

Arbeide for gode skoler og god utdanning for fattige

Styrke ungdom og voksnes mulighet til økonomisk og bærekraftig utvikling


Utvalgte resultater (2019):

9083 barn i 1-3 klasse fikk støtte til å begynne i barneskolen

1150 ungdommer begynte på livsmestringskurset Bonga

446 ungdommer begynte på en yrkesutdanning

Sjef i eget liv - Bonga
Livsmestringskruset Bonga er for unge mellom 13-19 år. Kurset varer i ett år, de første seks månedene består av lese- og skriveopplæring og lære om livsmestring. De siste månedene for ungdommene opplæring i et yrke, slik at de har en mulighet til arbeid og inntekt i fremtiden. Du kan lese mer om Bonga her.

Barn
Vi jobber med å styrke kvaliteten i de offentlige skolene, spesielt for de yngste barna. Dette innebærer etablering av barnehager, kursing til lærere i god pedagogikk, styrking av samarbeidet mellom skole og hjem og styrking av lese- og skriveferdigheter til barn.

Spare- og lånegrupper
I Uganda lever 42 prosent av befolkningen i ekstrem fattigdom. For å skape større økonomisk sikkerhet har vi spare og lånegrupper. Mange mangler ofte sikkerhet og egenkapital, i våre grupper kan det tas opp små lån som gir en inntekt og en tryggere fremtid.


Her kan du lære mer om Uganda

Andre kilder: www.no.undp.org, CIA world Factbook